Persatuan Belia Kristian Rhema
"RENEWED" PSALMS 103:5

Keahlian PBKR

Menjadi ahli Persatuan Belia Kristian Rhema terbahagi kepada 2 bahagian iaitu

1. Ahli Sah

2. Kumpulan/Band

 

 

Ahli Sah/Berdaftar

Ahli sah atau ahli yang berdaftar hendaklah memenuhi kateria seperti berikut:

1. Berumur diantara 15-30 Tahun

2. Mempunyai komitmen dalam membantu Persatuan

3. Wajib membayar fees tahunan sebanyak Rm60

4. Wajib membayar Yuran kemasukan sebanyak Rm100 untuk sekali sahaja

5. Berdaftar atau telah menjadi jemaat didalam gereja masing-masing

(Ahli Yang berumur 14 tahun kebawah memerlukan kebenaran dari ibu bapa untuk meyertai aktiviti PBKR)

 

Pembayaran Yuran

Pembayaran yuran boleh dilakukan melalui menghantar Permohonan anda melalui email PBKR iaitu pbkrofficial@hotmail.com

Pengiraan Yuran adalah seperti berikut:

1. Yuran masuk yang harus dibayar sekali sahaja ialah Rm100

2. Yuran Tahunan yang perlu dibayar ketika mendaftar menjadi ahli ialah RM60

(Yuran sebanyak Rm160 hendaklah dibayar ketika mendaftar menjadi ahli PBKR dan Rm60 harus dibayar setiap tahun)

 

KELEBIHAN MENJADI AHLI

•Berkelayakan sebagai salah seorang ahli majlis persatuan atau sebagai biro dalam persatuan.

•Diskaun untuk setiap yuran yang dikenakan setiap kali terdapat aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan.

•Berpeluang melayani bersama persatuan dalam setiap aktiviti yang dianjurkan.

•Menjadi jurucakap kepada orang luar berkenaan dengan persatuan.

 

Hubungi Saudara Robson untuk proses pendaftaran Ahli PBKR di 010 9757817

 

 

Daftar kumpulan/Band

Yuran Tahunan dan Kemasukan adalah berbeza dengan individu.

AKAN DATANG.....

 
Copyright (c)2019 PERSATUAN BELIA KRISTIAN RHEMA (PBKR)